Mød os på Facebook

Kontakt

Inspiration

Så er de første kryds med højresvingende cyklister for rødt etableret, og Fodgængerforbundet følger med i, hvor og hvordan etableringen sker. Vi var imod lovforslaget, da det kom frem, men det blev altså vedtaget og effektueres nu.

Som noget nyt i nogle lysregulerede kryds vil vi nu opleve, at grønt for fodgængere ikke nødvendigvis betyder rødt for dem, der krydser fodgængerovergangen fra venstre/højre.  Et nyt slogan kunne desværre være: ”Se til venstre, før du går over for grønt” .

Læs mere her...

Vores mål: Sikkerhed for fodgængere i trafikken
Alle vore aktiviteter har til formål at højne fodgængeres oplevede og reelle sikkerhed. Dette gør vi ved indsats på en lang række enkeltområder, der tilsammen skal skabe en ny og sikrere fodgængerkultur.

Vi vil fjerne alt det, som ulovligt medfører ulempe for fodgængere på fortovet: Cyklister, affald, parkerede biler, stilladser, byggematerialer, butiksskilte, uklippede hække, ødelagte fortovsbelægninger og dårlig snerydning.

Vi ønsker at kommunen håndhæver Vejloven, så fortovene ikke tankeløst blokeres.
Vi ønsker at politiet i byen håndhæver Færdselsloven. 
Vi ønsker fodgængere respekteret som ligeværdige trafikanter.

Hvad gør vi: Med pressemeddelelser og andre aktiviteter gør vi opmærksom på de særlige problemer vi dagligt oplever som fodgængere. Gennem debat og medlemskab af trafikale organisationer foreslår vi en mere fodgængervenlig dagsorden for trafikken.

Dansk Fodgænger Forbund blev stiftet i 2005. Vi er medlem af Rådet for Sikker Trafik, International Federation of Pedestrians (IFP), Federation of European Pedestrians (FEPA), NGOs for Road Safety, samt underskriver af Europæisk Charter om Trafiksikkerhed.

Hent vore
Vedtægter.

Det er nemt at blive medlem. Ring til os eller send en email med dit navn og adresse, så sender vi straks vores medlemsmateriale. For et helt år koster det kun 100 kroner, og et medlemskab dækker hele husstanden.

Det vil glæde os at du bliver medlem, fordi jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt.

Dansk Fodgænger Forbund
Århusvej 20, 3000 Helsingør.

Telefon 20 26 58 38  - 
post@fodtrafik.dk

Bankkonto: Vestjysk Bank 7650-2488356
CVR-nr. 33290578.