Mød os på Facebook

Kontakt

Inspiration

Undersøgelse af forsøg på Søruten
I august måned sidste år igangsatte Teknik- og Miljøforvaltningen tre tryghedsskabende forsøg på Søruten, som især har fokus på at begrænse cyklisternes hastighed og færdsel på gangstien. Forsøgene er bundet op på en aftale med tidligere borgmester Morten Kabell. Ud over fartdæmpende initiativer omfatter aftalen også bedre adskillelse mellem gangsti og cykelsti og bedre krydsningsmuligheder for fodgængere på den populære cykelrute.

Læs mere her...

Vores mål: Sikkerhed for fodgængere i trafikken
Alle vore aktiviteter har til formål at højne fodgængeres oplevede og reelle sikkerhed. Dette gør vi ved indsats på en lang række enkeltområder, der tilsammen skal skabe en ny og sikrere fodgængerkultur.

Vi vil fjerne alt det, som ulovligt medfører ulempe for fodgængere på fortovet: Cyklister, affald, parkerede biler, stilladser, byggematerialer, butiksskilte, uklippede hække, ødelagte fortovsbelægninger og dårlig snerydning.

Vi ønsker at kommunen håndhæver Vejloven, så fortovene ikke tankeløst blokeres.
Vi ønsker at politiet i byen håndhæver Færdselsloven. 
Vi ønsker fodgængere respekteret som ligeværdige trafikanter.

Hvad gør vi: Med pressemeddelelser og andre aktiviteter gør vi opmærksom på de særlige problemer vi dagligt oplever som fodgængere. Gennem debat og medlemskab af trafikale organisationer foreslår vi en mere fodgængervenlig dagsorden for trafikken.

Dansk Fodgænger Forbund blev stiftet i 2005. Vi er medlem af Rådet for Sikker Trafik, International Federation of Pedestrians (IFP), Federation of European Pedestrians (FEPA), NGOs for Road Safety, samt underskriver af Europæisk Charter om Trafiksikkerhed.

Hent vore
Vedtægter.

Det er nemt at blive medlem. Ring til os eller send en email med dit navn og adresse, så sender vi straks vores medlemsmateriale. For et helt år koster det kun 100 kroner, og et medlemskab dækker hele husstanden.

Det vil glæde os at du bliver medlem, fordi jo flere vi er, jo bedre bliver vi hørt.

Dansk Fodgænger Forbund
Århusvej 20, 3000 Helsingør.

Telefon 20 26 58 38  - 
post@fodtrafik.dk

Bankkonto: Vestjysk Bank 7650-2488356
CVR-nr. 33290578.